Nguyễn Minh Thịnh
Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc

Phone: 0912 855 733
Infor: https://goeco.link/LEVQY
Email: minhthinh.amschool@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/minhthinh268/

Hoàng Thị Thùy Dương
Giám đốc – Chi nhánh Lào Cai

Phone: 086 533 7268
Email: thuyduong.amschool@gmail.com

0912855733
icons8-exercise-96 chat-active-icon