Nguyễn Thị Phương Lan
Hành chính – Thủ quỹ

Dương Công Khiêm
Trưởng Ban NS&DVKH

Đinh Thị Thuỳ Nhung
Chuyên viên truyền thông

Trần Thị Mai
Chuyên viên Hồ sơ

Hà Minh Phương
Chuyên viên Hồ sơ

Vũ Văn Nam
Trưởng bộ phận Hồ sơ

Đặng Thị Thu Hương
Chuyên viên Hồ sơ

Nông Thị Nga
Trưởng phòng TV&ĐT

Nguyễn Thị Thúy Hường
Giáo viên tiếng Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng Thị Hoa Linh 
Giáo viên tiếng Nhật

Nguyễn Thị Hương Thơm
Giáo viên tiếng Hàn

Mai Thị Thùy Linh
Giáo viên tiếng Hàn

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
Giáo viên tiếng Hàn

Phạm Văn Kiên
Giáo viên tiếng Trung

123

Linh Thị Dung
Giáo viên tiếng Trung

Hoàng Thị Xuân
Giáo viên tiếng Trung

Lương Thị Ngọc Ánh
Giáo viên tiếng Trung

0912855733
icons8-exercise-96 chat-active-icon